Marathi
Marathi
Hindi
Hindi
Marathi
Marathi
Marathi
Marathi
Marathi
Marathi

Tiger Attack

Tiger Attack

वेकोली निळजाई कोळसा खाणीत कर्मचाऱ्यांवर वाघाचा हल्ला

घुग्घुस (चंद्रपूर) : निळजाई कोळसा खाणीत कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर वाघाने हल्ला करून जखमी केले. ही घटना मंगळवा…

More posts Loading… That's All